liczniki odwiedzin O bibliotece

O bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze została wpisana do rejestru bibliotek pod nr 36, w dniu 1 marca 1948r.

Pierwszą siedzibą biblioteki była Szkoła Powszechna. Podstawą księgozbioru stały się książki zakupione przez Zarząd Gminy oraz dary: Ministerstwa Oświaty i Zarządu Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". W tych trudnych powojennych latach bibliotekę prowadziła nauczycielka Mieczysława Krywańska. Trzeba pamiętać, że Polska po II wojnie światowej należała do najbardziej zniszczonych krajów europejskich, a w rezultacie działań wojennych zniszczono większość księgozbiorów. Tym większe uznanie powinien budzić wysiłek władz  i bibliotekarzy zmierzający do odbudowy sieci bibliotek publicznych.

Pod opieką pani Krywańskiej rozpoczęło działalność  Koło Przyjaciół Biblioteki.  

Biblioteka posiadała punkty biblioteczne, które funkcjonowały   w następujących miejscowościach:

- Pawęzów                         1958 – 1973
- Breń                               1958 – 1990
- Nowa Jastrząbka              1959 – 1992
- Nowe Żukowice                1959 – 1988
- Podkościele (Jawornik)      1963 - 1975     
- Brzozówka                      1969 – 1990
- Śmigno                           1974 – 1990

Punkty utrzymywane były przez GBP i Filie. Niestety wszystkie uległy likwidacji.

Pierwszego kwietnia 1965 roku funkcję kierownika Biblioteki objęła pani Genowefa Armatys.

armatys

Oprócz podstawowych zadań zgromadzenia i udostępniania zbiorów, prowadziła szeroką działalność kulturalną. Kontynuowała prace z Kołem Przyjaciół Biblioteki. Popularyzowała twórczość miejscowych artystów. Sukcesy odnosiło też, powstałe wówczas przy Bibliotece, Koło Recytatorskie. Dzięki trosce  o całość sieci bibliotek w gminie, filie otrzymywały kolejno nowe pomieszczenia.

Biblioteka w Lisiej Górze posiadała FILIE w :
-  Łukowej
-  Nowych Żukowicach
-  Starych Żukowicach
-  Zaczarniu                                                                                                                                                                                                                                                       - Śmignie

Biblioteka w latach 60 i 70 mieściła się w budynku gromadzkim, użytkowanym wspólnie z Ośrodkiem Zdrowia. W ciągu lat zachodziły różne zmiany.

Najpierw do dyspozycji było tylko jedno małe pomieszczenie, później oddano do dyspozycji  większą salę, a pod koniec lat 70-tych cały budynek.  Z biegiem czasu pomieszczenia, przy stale zwiększającym się księgozbiorze, stawały się coraz ciaśniejsze, a stan budynku pogarszał się. Sprawa nowego lokalu była przedmiotem troski Samorządu Gminy. I tak w 1990 roku na bibliotekę przeznaczono budynek remizy strażackiej. Ze względu na nietypowy charakter budynku, konieczny był remont i przeróbki.

Po przeniesieniu zbiorów liczących 18 tysięcy woluminów - w dniu 29.05.1991r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego lokalu. Równocześnie pożegnano panią Genowefę Armatys, odchodzącą na emeryturę. Jej funkcję przejęła pani Lucyna Gancarz, pracująca w bibliotece od 1980r .   

W 1992 roku utworzono Oddział Dla Dzieci. Pozwoliło to na intensywniejsze gromadzenie literatury dla tej grupy czytelników. Oddział ten prowadzony jest przez p. Grażynę Merchut, zatrudnioną w tutejszej bibliotece od 1989 roku. Równocześnie utworzono Oddział Dla Dorosłych, prowadzony przez p. Lucynę Gancarz. Od 1991 roku w Bibliotece działała wypożyczalnia kaset wideo. W 1994 r. ukazuje się lokalna gazeta - Głos Lisiej Góry, w której stałą rubrykę  "Biblioteka poleca" – zazwyczaj redaguje Lucyna Gancarz.

Klub Modelarzy rozpoczął działalność w listopadzie 1995 roku.

Zajęcia prowadzi instruktor p. Jerzy Mazgaj. Modele Kartonowe prezentowane były na ogólnopolskich wystawach, przynosząc ich twórcom i Bibliotece nagrody i wyróżnienia.

4 września 1997 r.  obchodzono jubileusz :

50-lecie GBP w Lisiej Górze,
40-lecie Biblioteki w Starych Żukowicach,
30-lecie Biblioteki w Zaczarniu.

Książki mówione” biblioteka udostępnia czytelnikom od marca 1998 r. Nagrania wypożyczane są w Dziale Udostępniania Zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie-Mościcach.
15 lipca 1998 r. – kierownik Biblioteki - Lucyna Gancarz została wyróżniona przez Ministra Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polski  odznaką Zasłużonego Działacza Kultury.
Od stycznia 1999 roku biblioteki województwa małopolskiego, w tym i nasza przechodzą pod opiekę i nawiązują współpracę z Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.
7 sierpnia 1999 r. nastąpiła likwidacja filii bibliotecznej w Śmignie. Po tej zmianie struktura organizacyjna Bibliotek Gminy Lisia Góra wygląda następująco:

GBP w Lisiej Górze,
        Filie w:      Łukowej,
                       Nowych Żukowicach,
                       Starych Żukowicach,
                       Zaczarniu.

W listopadzie 1999 r. przeprowadzono remont pomieszczeń  bibliotecznym. Komputeryzację  GBP rozpoczęła w 1999 roku, wówczas to, zakupiono jeden komputer.  Kolejny otrzymaliśmy  w 2003 r. z Fundacji im. Andrzeja Urbańczyka. W 2005 ta sama fundacja ofiarowała komputer do filii w Zaczarniu i Nowych Żukowicach, a filia w Łukowej otrzymała 3 komputery w ramach programu "Ikonka" w 2004 r.

komputer

Uchwałą Rady Gminy w Lisiej Górze NrXIII/138/2000 z dnia 27 czerwca 2000 r. nadano Bibliotece nowy Statut. Od tej pory Biblioteka jest samorządową instytucją kultury i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w instytucjach kultury. 12 grudnia 2003 r. GBP oferuje swoim Czytelnikom nową usługę – możliwość korzystania z Internetu. W grudniu 2003 r. przeprowadzony zostaje kolejny remont pomieszczeń bibliotecznych. Biblioteka podjęła działania w zakresie rozpowszechniania  informacji i podnoszenia wiedzy o UE. 19 października 2006 r. zawarta została umowa o współpracy, dotyczącej funkcjonowania  Sieci Małopolskie Euro Info przy samorządowych Bibliotekach Publicznych w województwie małopolskim. Uczestniczymy w Programie Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka Partnerska od 2009 r. W ramach programu, dwie palcówki: Filia w Nowych Żukowicach i  w Starych Żukowicach otrzymały sprzęt komputerowy i urządzenia wielofunkcyjne, a pracownicy wszystkich biblioteka uczestniczą w szkoleniach. Posiadamy bogaty księgozbiór, który jest systematycznie uzupełniany zgodnie z potrzebami czytelników.    

Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze wraz z filiami, współpracuje z instytucjami i organizacjami na rzecz wzajemnego rozwoju i promocji. W bibliotece nie tylko można wypożyczyć książkę,  ale wziąć udział w spotkaniu, lekcji bibliotecznej, warsztatach czy obejrzeć film…   

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2016 r. liczy:     22 631 

Wyszczególnienie:

Literatura piękna dla dzieci: 7142 

Literatura piękna dla dorosłych: 7826

Literatura z innych działów:  7663