liczniki odwiedzin Filia w Łukowej

Filia w Łukowej

Filia biblioteczna w Łukowej

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - 14:00 - 19:00
Wtorek - 11:00 - 16:00
Środa - 11:00 - 16:00
Czwartek - nieczynne
Piątek - 14:00 - 19:00

 

Biblioteka oferuje:

- Lektury szkolne
- Literaturę piękną polską
- Literaturę piękną obcą
- Literaturę pop. – naukową
- Literaturę dla dzieci i młodzieży
- Nowości wydawnicze
- Czasopisma o różnorodnej tematyce
- Nieodpłatny dostęp do Internetu
- Usługi kserograficzne

- Wydruki komputerowe
- Audiobooki

Biblioteka wyposażona jest w:

- 3 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu,
- drukarkę,
- kserokopiarkę
- skaner

POWSTANIE I PIERWSZE LATA DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI W ŁUKOWEJ

Biblioteka Gromadzka pod nazwą „Punkt Biblioteczny Nr 57” została założona w 1948 roku. Książki były wypożyczane z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Tarnowie po 50 sztuk i raz w roku następowała wymiana. W roku 1949 otrzymano z tejże biblioteki 10 książek na własność. Rok później otrzymano ich już 60. Początkowo, przez pierwsze dwa lata istnienia biblioteki pobierano opłaty za wypożyczenia książek. Pieniądze przesyłano do kasy na rachunek Biblioteki Powiatowej.

Biblioteka rozrastała się. Z biblioteki w Lisiej Górze otrzymano na własność 41 książek. W 1952 roku biblioteka posiadała na własność 101 książek i 100 wypożyczonych z Powiatowej Biblioteki Publicznej. W 1953 roku przeniesiono książki do szkolnej szafy. Liczba czytelników z roku na rok wzrastała. W roku 1955 Punkt Biblioteczny liczył już 70 czytelników. Rok później Punkt Biblioteczny otrzymał miano Biblioteki Gromadzkiej w Łukowej. W roku 1956 zostały przydzielone dla Biblioteki Gromadzkiej dwa punkty Biblioteczne. Liczba woluminów i czytelników  szybko powiększała się. Zakupiono jeszcze jedną  szafę,  szuflady na umieszczenie kartotek. W 1957 roku lokal biblioteki został zelektryfikowany.

Pierwszym pracownikiem Punktu Bibliotecznego  w Łukowej był kierownik szkoły Jan Orszula. Był on również założycielem tejże biblioteki. Początki sięgają października 1948 roku. Dwa lata później we wrześniu, w 1950 roku funkcję kierowniczą objął Tadeusz Bieda. Na pismo Wydziału Oświaty w Tarnowie przekazał Punkt Biblioteczny nauczycielce Szkoły Podstawowej Tekli Protopopow. Prowadziła ona  bibliotekę do października 1962 roku.
Następnie kierownictwo Powiatowej Biblioteki w Tarnowie przekazało prowadzenie biblioteki w Łukowej Czesławie Cich. Ona sprawowała tę funkcję do sierpnia 1966 roku. Zmuszona zmianą miejsca zamieszkania zrezygnowała z prowadzenia biblioteki.

Bibliotece Gromadzkiej w Łukowej zaczęły podlegać dwa punkty biblioteczne: w Śmignie i Kobierzynie.
W 1966 roku obowiązki kierownika biblioteki objął ponownie P. Bieda, kierownik szkoły w Łukowej. Biblioteka liczyła wówczas blisko 4 tysiące woluminów i 360 czytelników. W 1967 roku oddana została do użytku nowa szkoła i kierownictwo biblioteki w porozumieniu z Wydziałem Oświaty w Tarnowie, przeniosło księgozbiór do jednej z izb starej szkoły. Izba ta została wyremontowana i zaopatrzona w nowe regały.
Z roku na rok wzrastała liczba czytelników, która w 1970 osiągnęła liczbę 440.Z biblioteki korzystają nie tylko mieszkańcy wsi Łukowa, ale też sąsiednich wiosek. Bibliotece Gromadzkiej w Łukowej podlegają dwa punkty biblioteczne. Jednak w roku 1973 na polecenie Powiatowej Biblioteki Tarnowie jeden z punktów uległ likwidacji, a księgozbiór został umieszczony w lokalu biblioteki w Łukowej.
W roku 1972 przeprowadzono klasyfikację księgozbioru.
W związku z tworzeniem się gmin, w roku 1973 Gromadzka Biblioteka w Łukowej otrzymała nazwę Biblioteka Publiczna Gminy Łęg Tarnowski Filia w Łukowej.
W 1978 roku biblioteka została przeniesiona do budynku prywatnego, wydzierżawionego przez jednego z mieszkańców wsi, gdyż dotychczasowy lokal został przeznaczony na urządzenie przedszkola.
W 1977 roku biblioteka w Łukowej została przyłączona do Biblioteki Gminnej w Lisiej Górze. Nosi więc nazwę Biblioteka Gminy Lisia Góra Filia w Łukowej.
W 1985 roku biblioteka otrzymała nowy lokal w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Było to pomieszczenie niewielkie- 40 metrów kwadratowych. Tam też przeniesiono księgozbiór .Pomieszczenie to było małe w stosunku do księgozbioru jakim dysponowała biblioteka.

lukowa1

Fot. : Łukowa, budynek, w którym mieściła się biblioteka

Obecnie dzięki staraniom władz lokalnych i mieszkańców wioski, biblioteka w łukowej zajmuje pomieszczenie o powierzchni 70 metrów  w  nowym budynku szkoły podstawowej. Biblioteka Publiczna w Łukowej jest jedną z  czterech filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze. W 2003 roku, po śmierci ówczesnego kierownika biblioteki w Łukowej, jego funkcję przejęła P.Lucyna Buwaj. W chwili obecnej, począwszy od 2005 roku opiekę nad placówką sprawuje P. Anna Cebula.

W minionych latach biblioteka prowadziła następujące punkty biblioteczne:
Punkt w Kobierzynie (1956 - 1994), który prowadzili:
•    Maria Jackowska 1956 - 1969,
•    Helena Kubisztal 1969 - 1974,
•    Helena Wabno 1974 - 1992,
•    Maria Świątek 1992 - 1994.

Punkt w Śmignie (1956 - 1974) prowadzili:
•    Józef Górka 1956 - 1969,
•    Edward Marciniec 1969 - 1972,
•    Zofia Witek 1972 - 1974.

Pracownikami biblioteki byli:
•    Jan Orszula 1948 - 1950,
•    Tekla Protopopow 1950 - 1962,
•    Czesława Cich 1962 - 1966,
•    Tadeusz Bieda 1966 - 1983.

lukowa2

Fot. : Budynek szkoły Podstawowej w Łukowej, obecna siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Lisia Góra, filia w Łukowej

W bibliotece obowiązują :
•    akty prawne regulujące organizację i formy działalności biblioteki,
•    akty prawne o z zakresu ustawodawstwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i innych dziedzin,
•    postanowienia statusu biblioteki, regulaminów dla czytelników i personelu biblioteki
•     inne wytyczne i zalecenia

Użytkownicy biblioteki muszą dostosować się do regulaminów , które w bibliotece obowiązują. Sprawnemu udostępnianiu zbiorów sprzyja określenie praw i obowiązków czytelników wobec biblioteki oraz zakres świadczonych usług. Regulaminy są zatwierdzone przez kierownictwo i umieszczone w miejscu widocznym dla użytkowników.
Biblioteka filialna w Łukowej posiada zbiory w liczbie 13.757 woluminów.(stan na 31.XII.2012r.)

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2016 r. liczy:     13822

Wyszczególnienie:

Literatura piękna dla dzieci:  4329

Literatura piękna dla dorosłych: 5567

Literatura z innych działów:  3924

Czasopisma oprawne: 2

Opr. Anna Cebula